Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Katalog


 
Rodzaje katalogów dostępnych w PBW Filii w Gorlicach:

 KATALOGI WYPOŻYCZALNI (Katalogi główne, obejmują całość zbiorów, egzemplarze dostępne w czytelni przy sygnaturze posiadają oznaczenie "cz")
alfabetyczny druków zwartych
rzeczowy druków zwartych wg UKD (z szeroko rozbudowanym działem 37 -pedagogika,oświata, wychowanie)
katalog wydawnictw o tematyce regionalnej
katalog zbiorów audiowizualnych


 KATALOGI CZYTELNI (Katalogi cząstkowe, obejmują wyłącznie zbiory czytelni)
katalog alfabetyczny
katalog rzeczowy (układ działowy)
katalog programów nauczania
katalog podręczników
katalog wybranych wydawnictw seryjnych
 
   Warsztat informacyjny uzupełniają KARTOTEKI ZAGADNIENIOWE. Zawierają opisy artykułów z prenumerowanych czasopism.


kartoteka metodyki nauczania
kartoteka pedagogiczno-psychologiczna
kartoteka bibliotekoznawstwa
kartoteka osobowa  (obejmuje twórczość pisarzy, sylwetki pedagogów i psychologów, biografie sławnych osób)
kartoteka materiałów repertuarowych (uroczystości szkolnych)
kartoteka regionalna
kartoteka zakresu nauk przyrodniczych i stosowanych
kartoteka z zakresu kulturoznawstwa i nauk humanistycznych
kartoteka nauk społecznych
kartoteka motywów literackich


 
 

 
 
Projektowanie stron internetowych