Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach
proponuje różnorodne formy wsparcia w zakresie wynikającym
z diagnozy lub ewaluacji:

• Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówek
• Zestawienia bibliograficzne – zgodne z obszarami wybranymi przez szkoły
• Współpraca ze środowiskiem – organizowanie konkursów, wystaw, spotkań
• Zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
• Promocja  inicjatyw nauczycieli
• Doradztwo metodyczne  dla bibliotekarzy
• Sporządzanie  zestawień  bibliograficznych na wskazany przez nauczyciela temat (na podstawie księgozbioru Biblioteki)
• Prezentacja i promocja prac np.: malarskich, poetyckich uczniów i nauczycieli 

TIK na zajęciach. Technologie informacyjn-komunikacyjne mogą być wykorzystywane na zajęciach na wiele sposobów. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z darmowymi publikacjami wydanymi przez CEO. Publikacje zawierają konspekty, scenariusze zajęć, wszystko z wykorzystaniem TIK!

             

 

Publikacje OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI-zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych - zestawienie bibliograficzne

 

 

Poradnik "Dziecko w dialogu z tekstem literackim"

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych