Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

 Beata Ciecierska-Zajdel, Trening głosu: praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa, Samo Sedno, 2012

Jeśli czujesz, że twój głos szybko się męczy podczas mówienia czy śpiewania, często dopada cię chrypka, twój głos nie jest dźwięczny, ma nieprzyjemne brzmienie, mówisz niewyraźnie,… to ta książka jest dla ciebie / Beata Ciecierska- Zajdel,  s. 5           

Z poradnika mogą skorzystać  zarówno te osoby, które dysponują już określonym zasobem wiedzy, doświadczenia na temat sztuki mówienia /aktorzy, dziennikarze, nauczyciele / Czytelnikami mogą być też ci którzy, dopiero zaczynają przygodę ze świadomą pracą nad głosem. W części teoretycznej publikacja zawiera informacje czym jest głos, jak powstaje , jakie zmiany w glosie powinny niepokoić. Część praktyczną  książki stanowią ćwiczenia sztuki prawidłowego oddechu, przygotowanie ciała do pracy głosem, wyraźnej artykulacji. Ćwiczenia te konsekwentnie stosowane spowodują, że  będziemy swobodniej komunikować się z otoczeniem. Przejmiemy nad głosem kontrolę, Będzie on mocny, wyrazisty, dźwięczny. 

  
 Piotr Wandycz, Aleksander Skrzyński: minister spraw międzynarodowych II Rzeczypospolitej,  Warszawa,  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006   

 

Aleksander Skrzyński zapisał się w historii Polski międzywojennej jako postać wybitna, nieprzeciętna w rozumieniu europejskim, a zarazem kontrowersyjna. Kierunek dyplomacji przyjęty przez Aleksandra Skrzyńskiego wzbudzał ostre sprzeciwy, nieprzychylne reakcje. Autor książki opisuje osobę wybitnego dyplomaty, opierając się na wspomnieniach, diariuszach, listach, artykułach prasowych, materiałach archiwalnych / np. sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu i Senatu/. Wydobywa z nich studium osobowe, styl myślenia, formułowania myśli Skrzyńskiego. Prezentuje sylwetkę  męża stanu , którego pasją była dyplomacja, także jednak osobę prywatną, ukształtowaną przez środowisko lokalne. 

 Rodzina Skrzyńskich była zamożna i czerpała dochody z Gorlickiego Zagłębia Naftowego … Rezydencję w rodzinnym majątku Zagórzany pismo „Kłosy” nazywało jedną z najokazalszych, a więc i najpiękniejszych w całej okolicy … Dom rodzinny Skrzyńskiego,  jak wspomina Edward Raczyński… emanował aurą  snobizmu o posmaku międzynarodowym,  ale młodzieniec spoważniał i wyrobił się, był zdolny, ambitny i bardzo pracowity. / Piotr Wandycz, s. 14, 15  

 Książka Piotra Wandycza  to nie tylko monografia wybitnego przedwojennego dyplomaty, to również rzeczowe spojrzenie na historię  II Rzeczypospolitej.    

Małgorzata Janusz – Nowicka  

PBW Nowy Sącz – Filia Gorlice

                                                

        Sękowa: Z kart 650 lat historii wsi: praca zbiorowa pod redakcją Piotra Gryglaszewskiego, słowo wstępne Stanisław Grodzicki, Sękowa, Stowarzyszenie Dobrej Woli,  2013

Skromne to ale rzetelne opracowanie wyszło spod pióra ludzi związanych z tą osadą nie tylko pochodzeniem i miejscem zamieszkania, ale swoim uczuciem… Gdyby je należycie określić, należałoby dać jeszcze jeden podtytuł: studium poświęcone historii i współczesności regionalnej. Publikacja powstała dla uczczenia 650 rocznicy lokacji wsi Sękowa. Jak  określa Stanisław Grodzicki pisana jest stylem kronikarskim, nie wolnym od archaizmów, które jednak dodają całości kolorytu. (Stanisław Grodzicki, Słowo wstępne, s. 10 – 13).

Monografia „Sękowa…” została opracowana na podstawie archiwalnych źródeł rękopiśmiennych, drukowanych, źródeł prasowych,
internetowych, publikacji książkowych. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny pochodzący w dużej mierze
z prywatnych kolekcji rodzinnych Sękowian.
Całość prezentowanego tu dzieła to jedenaście rozdziałów poświęconych min. warunkom klimatyczno – przyrodniczym, historii
(informacja o pierwszych osadnikach i właścicielach, kopalnictwo naftowe).
Są rozprawy naukowe zawierające dokładne opisy historyczno – architektoniczne obiektów zabytkowych, obrazy
z życia codziennego wsi i jej mieszkańców, zarejestrowane współcześnie (kultura ludowa, wierzenia, szkolnictwo).


 

Piotr Szarota, Psychologia uśmiechu: analiza kulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

Jeśli uśmiech staje się ekspresją, w każdej formie wyraża człowieczeństwo człowieka…. Delikatny blask uśmiechu, zawsze gdy się pojawia – dodaje piękna, jakby miał w sobie coś boskiego / Helmut Plessner 1988/.

Publikacja „Psychologia uśmiechu…” wprowadza w tematykę ekspresji mimicznej,  jej form oraz sposobów wyrażania w różnych kulturach świata. Warto przytoczyć niektóre tezy autora: W Japonii i Stanach Zjednoczonych uśmiech ma charakter komercyjny, usługowy. Nosi więc znamiona nieautentyczności. Atrybutem przeciętnego Amerykanina, Japończyka jest silna samokontrola w zakresie ekspresji mimicznej. Balijczycy  (Indonezja) przyjmują, że uśmiechem można  ratować serce przed złymi emocjami. Tak nakazują normy społeczne, religijne. A jaki jest „polski uśmiech”? Polaków portret własny jest bardzo różnorodny. Z jednej strony przejawiamy skłonność do narzekania, cierpiętnictwa wręcz ponuractwa. Dynamiczne przemiany społeczne, kulturowe kształtują jednak  nowy  „kodeks uśmiechów”. Nawiązuje on do wzorców zachodnich. Modnym zatem staje się „obnoszenie twarzy” z wyrazem eksponującym dobre samopoczucie,  pogodę ducha, zadowolenie z życia.

                                                            Małgorzata Janusz – Nowicka

                                                  PBW Nowy Sącz – Filia Gorlice

Nicholas Carr: Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg,  Gliwice, 2013

                                                                                                           

Nasze  sposoby myślenia,   postawy, zachowania  zmieniają  się przez  całe życie pod wpływem narzędzi wspomagania umysłu, którymi się posługujemy. Autor publikacji analizuje historyczny  proces  dojrzewania ludzkiego intelektu za sprawą słowa drukowanego, zegara, mapy… Przeciwstawia im nowoczesne technologie informacyjne, które bezpowrotnie wkroczyły w nasze życie. Czy  medium, które miało w założeniu  służyć człowiekowi, nie przejęło nad nim kontroli? „Internet daje nam natychmiastowy dostęp do całej biblioteki  informacji, ułatwia poruszanie się po niej. Sieć  jednak pomniejsza pierwszy rodzaj wiedzy, czyli dogłębną  znajomość  danego tematu”. Zafascynowani możliwościami globalnej sieci  nie dostrzegamy zmian w naszym myśleniu, zdobywaniu i przetwarzaniu wiedzy. Autor zmusza do głębokiej refleksji.  Pod wpływem Internetu stajemy się coraz bardziej „płytcy”. Rozproszona uwaga, krótsze i uboższe wypowiedzi, problemy z przyswajaniem długich tekstów, utrata zdolności kontemplacji dzieła literackiego - czy  oznaczają tylko zmęczenie umysłu? ….A może  to nieodwracalne już zmiany w strukturze naszego „neuroplastycznego mózgu”.

Bogdan Wojcieszke: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, Gdańsk, 2011

                                       

Mądry Polak po szkodzie, Oko za oko, Ząb za ząb, Czy warto być przyzwoitym? Czy zemsta jest rozkoszą bogów?…. Wiedza potoczna  i literatura pełne są przeróżnych mądrości o człowieku. Niezliczone przysłowia, porzekadła, aforyzmy mówią nam jaki człowiek jest, co czuje, jak myśli i postępuje. W książce znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak współczesna psychologia odnosi się do gromadzonej  przez wieki wiedzy potocznej zawartej w ludowych  mądrościach.. Na przykład w jednym  z rozdziałów  „Czas leczy rany” autor zdradza wyraźny, zdroworozsądkowy i psychologiczny  sceptycyzm w kwestii ludzkiej zdolności do radzenia sobie z przeciwnościami losu. Przytacza opinie psychologów, którzy dowodzą ze  stres pourazowy, trauma u większości ludzi nie ustępuje do końca życia. Czy zatem aforyzmy, przysłowia współgrają z rzeczywistym życiem? Czy faktycznie są niepodważalną mądrością narodów? Zbiór aforyzmów pt. „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”- to rodzaj zwierciadła, w którym możemy dostrzec swoje prawdziwe oblicze – przywary, ułomności skrzętnie przed  bliźnimi ukrywane.

          Zapraszamy Państwa do lektury naszych książek

                                     Małgorzata Janusz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach

                                                                                                                                                                                        

 

 
Projektowanie stron internetowych