Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Nowości książkowe
 


WYBÓR NOWOŚCI

 czerwiec-lipiec 2018

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1.Bekus-Richane, Marzena
 Jak zachęcić 2-latka do mówienia?: logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena Bekus-Richane. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
2. Bilbao, Alvaro
 Mózg dziecka: przewodnik dla rodziców /Alvaro Bilbao. - Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, 2018
3.Dell, Carl W.
 Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym: podręcznik dla logopedów /Carl W. Dell. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
4. Faber, Joanna
 Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały: poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat /Joanna Faber, Julie King. - Poznań: Media Rodzina, 2017
5.Gilles Cotte, Delphine
 Metoda Montessori w domu: 80 zabaw edukacyjnych /Delphine Gilles Cotte. - Warszawa: Wydawnictwo RM, 2017
6. Glińska-Lachowicz, Anna. Red.
 Arteterapia w działaniu: propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych /red. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa: Difin, 2016
7. Hayes, Steven C.
 W pułapce myśli: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem /Steven C. Hayes, Spencer Smith. - Sopot: GWP, 2014
8. Jeżewska-Krasnodębska, Ewa. Red.
 Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty: konteksty teoretyczne i praktyka / red. nauk. Ewa Jeżewska-krasnodębska, Barbara Skałbania.
 - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
9. Kowalik, Elżbieta
 Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy: ćwiczenia usprawniające / Elżbieta Kowalik. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018
10.Kubach-Pryczkowska, Katarzyna
 Jezykiem malowane: ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym /Katarzyna Kubach-Pryczkowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014
11.Małasiewicz, Alicja
 Spostrzegam i myślę: ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania /Alicja Małasiewicz. - Wyd. 2.
 - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
12.Melillo, Robert
 Autyzm: zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017
13.Siegel, Daniel J.
 Burza w mózgu nastolatka: potencjał okresu dorastania / Daniel J. Segel. - Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND, 2016
14.Siegel, Daniel J.
 Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko: 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł twojego dziecka / Daniel J. Siegel. - Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2017
15.Spruit, Manon
 Giełkot: jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie: podręcznik diagnostyki i terapii /Manon Spruit. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
16.Szłapa, Katarzyna
 Krok po kroku: jak rozwijać mowę dziecka: materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów /Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
 Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 3. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018
17.Szłapa, Katarzyna
 Krok po kroku: jak rozwijać mowe dziecka: zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów /Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
 Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016
18.Tarkowski, Zbigniew
 Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy /Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
19.Węsierska, Katarzyna. Red.
 Zaburzenia płynności mowy /red. Katarzyna Węsierska, współpr. Katarzyna Gaweł. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
20.Wójtowicz-Szefler, Małgorzata
 Diagnozowanie rozwoju małego dziecka, cz. 1 /Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Warszawa: Difin, 2018

Inne

1. Banyś, Tomasz
 RODO: przewodnik po kluczowych zmianach /Tomasz Banyś i in. - Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2018
2. Brenifier, Oscar
 Uczucia, co to takiego? /Oscar Brenifier. - Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2012
3. Hącia, Agata
 Co robi język za zębami: poprawna polszczyzna dla najmłodszych /Agata Hącia. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
4. Kasdepke, Grzegorz
 Wielka księga uczuć /Grzegorz Kasdepke. - Warszawa: Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015
5. Leaf, Munro
 Dobre maniery są super /Munro Leaf. - Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017
6. Pawlak, Romek
 Czy muszę pracować, czyli po co komu pieniądze? /Romek Pawlak. Kielce: MAC Edukacja, 2017
7. Schmitt, Petra Maria
 Skąd się biorą dziury w serze?: historyjki dla ciekawskich dzieci /Petra Maria Schmitt, Christian Dreller. - Warszawa: Prószyński Media, 2013
8.Solnica, Bogdan. Red.
 Medyczne labolatorium diagnostyczne: metodyka i aparatura /red. nauk. Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
9. Vetulani, Jerzy
 Sen Alicji, czyli jak działa mózg / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017
10.Wołowicka, Laura. Red.
 Anestezjologia i intensywna opieka: klinika i pielęgniarstwo /red. Laura Wołowicka, Danuta Dyk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
11.Wykurz, Urszula
 Scenariusze i skecze kabaretowe dla młodzieży szkolnej / Urszula Wykurz. - Białystok: Wydawnictwo Printex, 2017

styczeń 2018


Edukacja.Pedagogika. Psychologia.
1. Aron, Elaine
  Wysoko wrażliwe dziecko: jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczajacym świecie? /Elaine Aron. - Sopot: GWP, 2017
2. Bliżycki, Marek
  Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży /Marek Bliżycki. - Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015
3. Cieszyńska, Jagoda
  Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych: metoda krakowska /Jagoda Cieszyńska. - Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, 2011
4. Cieszyńska-Rożek, Jagoda
   Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży: z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa /Jagoda Cieszyńska-Rożek.
   - Kraków: Centrum Metody Krakowskiej, 2013
5. Cynarski, Wojciech J.
  Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej /Wojciech J. Cynarski. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
  Universitas, 2017
6. Dahl, Kristin
  Matematyka ze sznurka i guzika: zabawy w liczenie, mierzenie i układanie /Kristin Dahl, Mati Lepp. - Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2017
7. Kudlak, Grzegorz. Red.
  Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich: wyzwania i perspektywy rozwoju /red. Grzegorz Kudlak. - Warszawa: Difin, 2016
8. Mazan, Maciejka
   Bajki terapeutyczne /Maciejka Mazan. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
9. Miller, Alec L.
  Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi /Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011
10.Palak, Zofia. Red.
  Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej /red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin:
  Wydawnictwo UMCS, 2016
11.Pelosi, Giuseppe
  Na pomoc! Mam cyberdziecko!: podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci /Giuseppe Pelosi. - Pelplin: Wydawnictwo "Bernardinum", 2012
12.Płóciennik, Elżbieta
  Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej: scenariusze zajęć dla młodzieży /Elżbieta Płóciennik. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2016
13.Rabiej, Agnieszka. Red.
  Czterdzieści koncepcji dobrych lekcji; metodyka nauczania języka polskiego jako obcego /red. Agnieszka Rabiej, Hanna Marczyńska, Beata Zaręba. - Kraków: "Universitas", 2011
14.Siatrak, Magdalena
   Motoryka mała: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu /Magdalena Siatrak, Magdalena Onochin-Mączka. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
15.Sikorski, Wiesław
  Komunikacja terapeutyczna: relacja pozasłowna /Wiesław Sikorski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
16.Śliwa, Ewelina
  Mała Akademia Smoka Bazyla: podróże po Planecie Liter: scenariusze zabaw z alfabetem /Ewelina Śliwa. - Poznań: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2016
17.Wolanin, Thomas R.
  Aby żadne dziecko nie pozostawało w tyle: edukacja w USA /Thomas R. Wolanin. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
18.Wójcik, Stanisław
   BHP w oświacie: labolatoria, warsztaty, sale gimnastyczne, wycieczki, szkolenia, ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe, pierwsza pomoc /Stanisław Wójcik, Michał Abramowski.
   - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
19.Zakrzewska, Marzena. Red.
  Edukacja domowa w Polsce: teoria i praktyka /red. Marzena Zakrzewska, Paweł Zakrzewski. - Warszawa: Marzena Zakrzewska, 2009

Inne.
1. Bilewicz-Kuźnia, Barbara. Red.
  Zabawa i zabawka: konteksty, wartości, znaczenia /red. Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017
2. Błażejewska, Katarzyna
  Odżywianie dzieci: mądre i zdrowe porady mamy dietetyczki /Katarzyna Błażejewska. - Warszawa: Buchmann-Grupa Wydawnicza Foksal, 2015
3. Borkowska, Maria
   Wady postawy i stóp u dzieci: jak korygować, jak zapobiegać /Maria Borkowska, Izabela Gelleta. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa: Wydawnictwo Literackie PZWL, 2017
4. Bougsiaa, Hussein
  Smartfon i tablet w dziecięcych rękach: być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej /Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska et al. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
5. Dymmel, Anna. Red.
  Czytelnicy: zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej /red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017
6. Ettinger, Walter H.
  Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce /Walter H. Ettinger, Brenda S. Wright, Steven N. Blair. - Warszawa: Wydawnictwo Buk Rower, 2015
7. Flores, Suzana E.
  Sfejsowani: jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi /Suzana E. Flores. - Warszawa: Muza, 2017
8. Jakimowicz-Klein, Barbara
   Zachować młodość: diety i styl życia hamujące procesy starzenia /Barbara Jakimowicz-Klein. - Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2008
9. Kozłowski, Waldemar
   Zarządzanie motywacją pracowników /Waldemar Kozłowski. - Wyd. 2.- Warszawa: CeDeWu, 2017
10.Lissauer, Tom. Red.
   Pediatria /red. Tom Lissauer, Graham Clayden. - Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2013
11.Młynarski, Tomasz
   Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku: energia, środowisko, klimat /Tomasz Młynarski. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017
12.Molski, Marcin
   Nowoczesna kosmetologia T.1-2 /Marcin Molski. - Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2015
13.Pańkowska, Ewa. Red.
   Cukrzyca: personalizacja terapii i opieki nad pacjentem /red. Ewa Pańkowska. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
14.Stadtmuller, Ewa
   Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend: zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym /Ewa Stadtmuller. - Kraków: CEBP 24.12, 2016
15.Wyszowska, Izabela
   Turystyka muzealna /Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrusiak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017

 wrzesień 2017

Edukacja. Pedagogika. Psychologia

1. Barabasz, Grażyna

   Nauczanie i uczenie się w sieci: kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym /Grażyna Barabasz. 

   - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016

2. Becker-Pestka, Daria

   Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej /Daria Becker-Pestka. - Warszawa: CeDeWu, 2017

3. Geuenich, Bettina

   Techniki uczenia się: jak efektywnie przyswajać wiedzę /Bettina Geuenich. - Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Rea-SJ, 2016

4. Kaczmarzyk, Marek

   Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu /Marek Kaczmarzyk. - Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017

5. Klim-Klimaszewska, Anna

   Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu /Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa: 

   Instytut Wydawniczy Erica, 2015

6. Kossowska, Małgorzata

   Psychologia dla trenerów /Małgorzata Kossowska, Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2017

7. Lewowicki, Tadeusz. Red.

    Nowe media w edukacji /red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

8. Musioł, Marcin

    Pedagogizacja medialna rodziny: zakres, uwarunkowania, dylematy /Marcin Musioł. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013

9. Odowska-Szlachcic, Bożena

   Terapia integracji sensorycznej: ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Cz.1 /Bożena Odowska-Szlachcic.

   - Wyd. 5. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016

10.Odowska-Szlachcic, Bożena

    Terapia integracji sensorycznej: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Cz. 2 /Bożena Odowska-Szlachcic.

    Wyd. 3. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016

11.Papuda-Dolińska, Beata

    Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej /Beata Papuda-Dolińska. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017

12.Pulchny-Wrona, Magdalena

    Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem /Magdalena Pulchny-Wrona, Agata Wolińska-Chlebosz. - Wyd. 2.

    - Kraków: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2015

13.Sakowicz-Boboryko, Agnieszka

    Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową: w kręgu odpowiedzialności / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2016

14.Sawiński, Julian Piotr

    Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji: poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa: Difin, 2016

15.Sikorski, Wiesław

    Psychoterapia sprzyjająca mózgowi /Wiesław Sikorski. - Warszawa: Difin, 2016

16.Spitzer, Manfred

    Jak uczy się mózg /Manfred Spitzer. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

17.Szopiński, Józef

   Więź rodziców a kreatywnośc dzieci /Józef Szopiński. - Warszawa: CeDeWu, 2016

18.Wentrych, Agnieszka

    Zanim wkroczy specjalista...: jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach: przewodnik dla nauczycieli i rodziców /Agnieszka Wentrych. - Kraków: CEBP 24.12, 2016

19.Żywicka, Magdalena. Red.

    Z biegiem Wisły: scenariusze zajęć o Polsce i polskiej tradycji: szkoła podstawowa i gimnazjum /red. Magdalena Żywicka. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010

Inne

1. Boucher, Francoize

   Książka, dzięki której pokochasz książki: nawet jeśli nie lubisz czytać /Francize Boucher. - Warszawa: Muchomor, 2017

2. Butkiewicz, Magdalena. Red.

   Dziecko w mediach /red. magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2016

3. Gaś, Zbigniew B.. Red.

   Kłopoty z dorosłością /red. Zbigniew B. Gaś. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, 2015

4. Grabias, Stanisław. Red.

  Logopedia: standardy postępowania logopedycznego /red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015

5. Janus, Edyta

  Terapia zajęciowa w geriatrii /Edyta Janus i in. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

6. Jastrzębska, Grażyna

   Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie /Grażyna Jastrzębska. - Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2017

7. Kaczan, Teresa. Red.

   Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznycmi /red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

8. Kostecka, Weronika. Red.

    Geografia krain zmyślonych: wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej /red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera. - Warszawa: 

   Wydawnictwo SBP, 2016

9. Ładyżyński, Andrzej. Red.

   Od nowego rodzicielstwa do nowego dzeciństwa /red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016

10.Piotrowska, Aleksandra

    Nastolatki pod lupą: poznaj by zrozumieć /Aleksandra Piotrowska, Ewa Świerżewska. - Warszawa: "Zielona Sowa", 2017

11.Noszczyk, Maria. Red.

    Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska /red. Maria Noszczyk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

12.Nyczek, Tadeusz

    Jarmark cudów: 30 x Szymborska /Tadeusz Nyczek. - Warszawa: PIW, 2015

13.Sopyło, Małgorzata

    Estetyka książki elektronicznej /Małgorzata Sopyło. - Gdynia: Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2008

14.Takowski, Zbigniew. Red.

    Patologia mowy /red. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017

lipiec-sierpień 2017

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1. Ćwiczenia

   Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój mowy: niezbędna pomoc dla rodziców /pr. zb. - Poznań: Forum Media Polska, [2017]

2. Denek, Kazimierz. Red.

    Edukacja ustawiczna: pozaszkolne formy wychowania i kształcenia /red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

3. Fabisiak-Majcher, Agnieszka

   Analiza i synteza wzrokowa: stymulacja i terapia: przygotowanie do nauki czytania / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Marta Korendo, Elżbieta Ławczyńska. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2008

4. Farnicka, Marzanna

   Psychologia agresji: wybrane problemy /Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

5. Gosik, Justyna

   Rozwój mowy i języka: ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych /Justyna Gosik. - Warszawa: Dr Josef Raabe, 2014

6. Gosik, Justyna

   Rozwój mowy i języka: karty do samodzielnej pracy w domu /Justyna Gosik. - Warszawa: Dr Josef Raabe, 2014

7. Jensen, Frances E.

   Mózg nastolatka: jak przetrwać dorastanie własnych dzieci /Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2014

8. Kamińska, Barbara. Red.

   Logopedia artystyczna /red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016

9. Kędzierski, Mateusz. Red.

   Świetlica szkolna: pomoce dydaktyczne /red. Mateusz Kędzierski. - Poznań: Forum Media Polska, [2017]

10. Kołyszko, Wojciech

    Garść radości, szczypta złości /Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska.- Gdańsk: GWP, 2017

11. Korendo, Marta

    Relacje czasowe i przestrzenne: stymulacja i terapia: przygotowanie do nauki czytania /Marta Korendo. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2008

12. Kuźmicz, Krzysztof

    E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci /Krzysztof Kuźmicz. - Sopot: GWP, 2015

13. Lewandowska-Tarasiuk, Ewa. Red.

     Pedagogika serca: wychowanie emocjonalne w XXI wieku /red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa: Difin, 2016

14. Lichota, Edyta Joanna

    Terapia logopedyczna /Edyta Joanna Lichota. - Warszawa: Difin, 2015

15. Materiały

    Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: ćwiczenia i karty pracy /pr. zb.. - Wyd. 2 popr. - Poznań: Forum Media Polska, 2015

16. Mikiewicz, Piotr

    Socjologia edukacji: teorie, koncepcje, pojęcia /Piotr Mikiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

17. Muzyka-Furtak, Ewa. Red.

    Surdologopedia: teoria i praktyka /red. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015

18. Notbohm, Ellen

    1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera /Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016

19. Orth, Heidi

    Terapia metodą Vojty /Heidi Orth. - Wrocław: Elsevier Urban&Pratner, 2013

20. Pąchalska, Marta

    Rehabiblitacja neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne, t. 1 / Maria Pąchalska. - Wyd. 2. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014

21. Pluta-Wojciechowska, Danuta. Red.

     Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej /red. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017

22. Podleśna, Małgorzata

     Analiza i synteza słuchowa: stymulacja i terapia: wspomaganie nauki czytania /Małgorzata Podleśna. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2013

23. Szczurkowska, Jolanta

    Ja patriota: psychologia patriotyzmu /Jolanta Szczurkowska. - Warszawa: Difin, 2016

24. Zajęcia 

     Zajęcia logopedyczne w przedszkolu: scenariusze zajęć /pr. zb. - Poznań: Forum Media Polska, 2017

25. Żylińska, Marzena

     Między podręcznikiem a internetem: nowa dydaktyka języków obcych /Marzena Żylińska. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2015


Inne

1. Beręsewicz, Paweł

   Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach /Paweł Beręsewicz i in. - Warszawa: Prószyński Media, 2016

2. Cieślak, Aleksandra

   Książka do zrobienia /Aleksandra Cieślak. - Warszawa: Wydawnictwo Dwie Sistry, 2017

3. Jacewicz, Beata

   Bajkowy słownik uczuć i wartości /Beata Jacewicz. - Białystok: Wydawnictwo PRINTEX, 2012

4. Rusinek, Michał

   Wierszyki rodzinne /Michał Rusinek. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013

5. Tubylewicz, Katarzyna. Red.

   Szwecja czyta, Polska czyta /red. Katarzyna Tubylewicz, Agata Diduszko-Zyglewska. - Warszawa, 2015

6. Themerson, Stefan

   Narodziny liter /Stefan Themerson. - Piaseczno: Wydawnictwo Widnokrąg, 2014

7. Tomaszewska, Hanna

   Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków /Hanna Tomaszewska. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2012

8. Tullet, Herve

   Dziesięć razy dziesięć /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2014

9. Tullet, Herve

   Kolory /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2014

10. Tullet, Herve

    Naciśnij mnie /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2015

11. Węgrzecka, Małgorzata

    Masz prawa człowieku /Małgorzata Węgrzecka, Iwona Zabielska-Stadnik. - Jabłonna: Tamaryn, 2014

12. Załazińska, Aneta

    Co ty mówisz: magia słów czyli retoryka dla dzieci /Anna Załazińska, Michał Rusinek. - Wyd. 4. - Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2017 

 Nowości Wybór nowości styczeń 2017

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1. Bac, Aneta. Red.
   Terapia zajęciowa /red. nauk. Aneta Bac. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
2. Bednarek, Dorota
   Zawód psycholog: regulacje prawne i etyka zawodowa /Dorota Bednarek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
3. Chłas, Krystyna. Red.
   Encyklopiedia aksjologii pedagogicznej /red. Krystyna Chłas, Adam Maj. - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016
4. Gnaulati, Enrico
   To normalne!: dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami / Enrico Gnaulati. -
   Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016
5. Grabias, Stanisław. Red.
   Logopedia: teoria zaburzeń mowy /red. nauk. Stanisław Grabias, Marek kurkowski. - Wyd. 2. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014
6. Janus, Edyta
   Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego: wybrane zagadnienia /Edyta Janus. - Warszawa: Difin, 2016
7. Kaczorowska-Bray, Katarzyna. Red.
   Wczesna interwencja logopedyczna /red.katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
8. Leu, Lucy
   Porozumienie bez przemocy: ćwiczenia, materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla szkół /Lucy Leu. - Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2016
9. Minge, Natalia
   Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?: wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności /Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa: Samo Sedno, 2011
10.Pikała, Anna
   Arteterapia: scenariusze zajęć /Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź: Wydawnictwo Uniwresytetu Łudzkiego, 2016
11.Święcicka, Małgorzata. Red.
   Trudności rodzicielstwa /red. Małgorzata Święcicka, Agnieszka Maryniak. - Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat, 2015

Inne.

1. Czajkowski, Marcin
   Polskie powstania narodowe /Marcin Czajkowski. - Warszawa: Bellona, 2016
2. Jacek, Anna
   Domy pomoc społecznej: organizacja i funkcjonowanie /Anna Jacek, Emilia Sarnecka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2016
3. Nowak, Andrzej. Oprac.
   Polska: wielka księga historii /oprac. Andrzej Nowak. - Ożarów Mazowiecki: Firma księgarska Olesiejuk, 2015
4. Piquemal, Michel
   Bajki filozoficzne /Michel Piquemal. - Warszawa: Muchomor, 2016
5. Sikorska, Małgorzata. Red.
   Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością /red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
6. Uhls, Yalda T.
   Cyfrowi rodzice: dzieci w sieci: jak być czujnym, a nie przeczulonym /Yalda T. Uhls. - Kraków: Wydawnictwo IUVI, 2016

 

 
  

 
 
Projektowanie stron internetowych