Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Nowości książkowe
 


WYBÓR NOWOŚCI

lipiec-sierpień 2017

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1. Ćwiczenia

   Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój mowy: niezbędna pomoc dla rodziców /pr. zb. - Poznań: Forum Media Polska, [2017]

2. Denek, Kazimierz. Red.

    Edukacja ustawiczna: pozaszkolne formy wychowania i kształcenia /red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

3. Fabisiak-Majcher, Agnieszka

   Analiza i synteza wzrokowa: stymulacja i terapia: przygotowanie do nauki czytania / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Marta Korendo, Elżbieta Ławczyńska. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2008

4. Farnicka, Marzanna

   Psychologia agresji: wybrane problemy /Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

5. Gosik, Justyna

   Rozwój mowy i języka: ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych /Justyna Gosik. - Warszawa: Dr Josef Raabe, 2014

6. Gosik, Justyna

   Rozwój mowy i języka: karty do samodzielnej pracy w domu /Justyna Gosik. - Warszawa: Dr Josef Raabe, 2014

7. Jensen, Frances E.

   Mózg nastolatka: jak przetrwać dorastanie własnych dzieci /Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2014

8. Kamińska, Barbara. Red.

   Logopedia artystyczna /red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016

9. Kędzierski, Mateusz. Red.

   Świetlica szkolna: pomoce dydaktyczne /red. Mateusz Kędzierski. - Poznań: Forum Media Polska, [2017]

10. Kołyszko, Wojciech

    Garść radości, szczypta złości /Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska.- Gdańsk: GWP, 2017

11. Korendo, Marta

    Relacje czasowe i przestrzenne: stymulacja i terapia: przygotowanie do nauki czytania /Marta Korendo. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2008

12. Kuźmicz, Krzysztof

    E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci /Krzysztof Kuźmicz. - Sopot: GWP, 2015

13. Lewandowska-Tarasiuk, Ewa. Red.

     Pedagogika serca: wychowanie emocjonalne w XXI wieku /red. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa: Difin, 2016

14. Lichota, Edyta Joanna

    Terapia logopedyczna /Edyta Joanna Lichota. - Warszawa: Difin, 2015

15. Materiały

    Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: ćwiczenia i karty pracy /pr. zb.. - Wyd. 2 popr. - Poznań: Forum Media Polska, 2015

16. Mikiewicz, Piotr

    Socjologia edukacji: teorie, koncepcje, pojęcia /Piotr Mikiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

17. Muzyka-Furtak, Ewa. Red.

    Surdologopedia: teoria i praktyka /red. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015

18. Notbohm, Ellen

    1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera /Ellen Notbohm, Veronica Zysk. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016

19. Orth, Heidi

    Terapia metodą Vojty /Heidi Orth. - Wrocław: Elsevier Urban&Pratner, 2013

20. Pąchalska, Marta

    Rehabiblitacja neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne, t. 1 / Maria Pąchalska. - Wyd. 2. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014

21. Pluta-Wojciechowska, Danuta. Red.

     Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej /red. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017

22. Podleśna, Małgorzata

     Analiza i synteza słuchowa: stymulacja i terapia: wspomaganie nauki czytania /Małgorzata Podleśna. - Kraków: Wydawnictwo WiR, 2013

23. Szczurkowska, Jolanta

    Ja patriota: psychologia patriotyzmu /Jolanta Szczurkowska. - Warszawa: Difin, 2016

24. Zajęcia 

     Zajęcia logopedyczne w przedszkolu: scenariusze zajęć /pr. zb. - Poznań: Forum Media Polska, 2017

25. Żylińska, Marzena

     Między podręcznikiem a internetem: nowa dydaktyka języków obcych /Marzena Żylińska. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2015


Inne

1. Beręsewicz, Paweł

   Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach /Paweł Beręsewicz i in. - Warszawa: Prószyński Media, 2016

2. Cieślak, Aleksandra

   Książka do zrobienia /Aleksandra Cieślak. - Warszawa: Wydawnictwo Dwie Sistry, 2017

3. Jacewicz, Beata

   Bajkowy słownik uczuć i wartości /Beata Jacewicz. - Białystok: Wydawnictwo PRINTEX, 2012

4. Rusinek, Michał

   Wierszyki rodzinne /Michał Rusinek. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013

5. Tubylewicz, Katarzyna. Red.

   Szwecja czyta, Polska czyta /red. Katarzyna Tubylewicz, Agata Diduszko-Zyglewska. - Warszawa, 2015

6. Themerson, Stefan

   Narodziny liter /Stefan Themerson. - Piaseczno: Wydawnictwo Widnokrąg, 2014

7. Tomaszewska, Hanna

   Młodzież, rówieśnicy i nowe media: społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków /Hanna Tomaszewska. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2012

8. Tullet, Herve

   Dziesięć razy dziesięć /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2014

9. Tullet, Herve

   Kolory /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2014

10. Tullet, Herve

    Naciśnij mnie /Herve Tullet. - Warszawa: Babaryba, 2015

11. Węgrzecka, Małgorzata

    Masz prawa człowieku /Małgorzata Węgrzecka, Iwona Zabielska-Stadnik. - Jabłonna: Tamaryn, 2014

12. Załazińska, Aneta

    Co ty mówisz: magia słów czyli retoryka dla dzieci /Anna Załazińska, Michał Rusinek. - Wyd. 4. - Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2017 

 Nowości Wybór nowości styczeń 2017

Edukacja. Pedagogika. Psychologia.

1. Bac, Aneta. Red.
   Terapia zajęciowa /red. nauk. Aneta Bac. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
2. Bednarek, Dorota
   Zawód psycholog: regulacje prawne i etyka zawodowa /Dorota Bednarek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
3. Chłas, Krystyna. Red.
   Encyklopiedia aksjologii pedagogicznej /red. Krystyna Chłas, Adam Maj. - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016
4. Gnaulati, Enrico
   To normalne!: dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami / Enrico Gnaulati. -
   Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016
5. Grabias, Stanisław. Red.
   Logopedia: teoria zaburzeń mowy /red. nauk. Stanisław Grabias, Marek kurkowski. - Wyd. 2. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014
6. Janus, Edyta
   Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego: wybrane zagadnienia /Edyta Janus. - Warszawa: Difin, 2016
7. Kaczorowska-Bray, Katarzyna. Red.
   Wczesna interwencja logopedyczna /red.katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
8. Leu, Lucy
   Porozumienie bez przemocy: ćwiczenia, materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla szkół /Lucy Leu. - Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2016
9. Minge, Natalia
   Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?: wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności /Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa: Samo Sedno, 2011
10.Pikała, Anna
   Arteterapia: scenariusze zajęć /Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź: Wydawnictwo Uniwresytetu Łudzkiego, 2016
11.Święcicka, Małgorzata. Red.
   Trudności rodzicielstwa /red. Małgorzata Święcicka, Agnieszka Maryniak. - Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat, 2015

Inne.

1. Czajkowski, Marcin
   Polskie powstania narodowe /Marcin Czajkowski. - Warszawa: Bellona, 2016
2. Jacek, Anna
   Domy pomoc społecznej: organizacja i funkcjonowanie /Anna Jacek, Emilia Sarnecka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2016
3. Nowak, Andrzej. Oprac.
   Polska: wielka księga historii /oprac. Andrzej Nowak. - Ożarów Mazowiecki: Firma księgarska Olesiejuk, 2015
4. Piquemal, Michel
   Bajki filozoficzne /Michel Piquemal. - Warszawa: Muchomor, 2016
5. Sikorska, Małgorzata. Red.
   Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością /red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
6. Uhls, Yalda T.
   Cyfrowi rodzice: dzieci w sieci: jak być czujnym, a nie przeczulonym /Yalda T. Uhls. - Kraków: Wydawnictwo IUVI, 2016

listopad 2016

Edukacja. Pedagogika. Wychowanie.
 1. Bałutowski, Dawid
    Jak oglądać filmy z młodzieżą: film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce /Dawid Bałutowski. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2010
2. Bula, Danuta
    Porozmawiajmy o problemach...: scenariusze lekcji wychowawczych - szkoła podstawowa /Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011
3. Chirban, John T.
    Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności /John T. Chirban. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2014
4. Czerska, Aneta
    Czytanie dla rozwoju: wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko /Aneta Czerska. - Warszawa: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016
5. Drygas, Elżbieta
    Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli jak odkleić dziecko od krzesła i przywrócić mu wyobraźnię /Elżbieta Drygas. - Poznań: Wydawnictwo Publicat, [2016]
6. Franczyk, Anna
    Baw się poprzez animaloterapię: przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt: (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem)
    /Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
7. Gallos, Sylwia
    Jesień i zima w świetlicy: scenariusze zajęć świetlicowych /Sylwia Gallos. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
8. Gołębiowska-Szychowska, Joanna
   Powiem ci, jak się uczyć: przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców /Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2015
9. Karolak, Wiesław
   Książka atrystyczna w arteterapii /Wiesław Karolak. - Wydawnictwo Difin, 2016
10.Kawałko, Natalia. Red.
   Eksperymenty: fascynujące doświadczenia do przeprowadzenia w domu /red. Natalia Kawałko, Elżbieta Wójcik. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo SBM, 2015
11.Lelińska, Krystyna
   Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów: scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych /Krystyna Lelińska. - Warszawa: Difin, 2016
12.Maas, Violet F.
   Uczenie się przez zmysły /Violet F. Maas. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2016
13.Mazur-Dulęba, Dorota. Red.
   Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej /red. Dorota Mazur-Dulęba. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2015
14.Minge, Natalia
    Na pomoc! Dziecko się nudzi: gotowa ściąga zabaw: jak przez kreatywne gry rozwijać zdolności i twórcze myślenie u dzieci /Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa: FORMSOFT, 2015
15.Pawlik, Olga
    Moja pierwsza przygoda z literaturą: warsztaty literackie dla przedszkolaków /Olga Pawlik. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
16.Pisula, Ewa
    Rodzice dzieci z autyzmem /Ewa Pisula. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
17. Rudzińska, Zofia
    Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole: praktyczne zastosowanie nowych przepisów /Zofia Rudzińska. - Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016
18.Sarnat-Ciastko, Adrianna
   Tutoring w polskiej szkole /Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2015
19.Serafin, Teresa
   Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodzin /Teresa Serafin. - Kraków:
   Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
20.Sipowicz, Kasper
    Dogoterapia: terapia z udziałem psa: podstawy kynopedagogiki /Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
21.Sołdek, Dagmara. Red.
    Wychowanie seksualne: programy profilaktyczno-edukacyjne /red. Dagmara Sołdek. - Warszawa: Lissner Studio, 2011
22.Stegemann, Thomas
   Arteterapia dla dzieci i młodzieży: muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką /Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
23.Surina, Iryna
   Edukacja w obliczu przemian społecznych /Iryna Surina. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

Inne


1. Ciosek, Mieczysław. Red.
   Psychologia penitencjarna /red. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
2. Czabała, Czesław. Red.
   Poradnictwo psychologiczne /red. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
3. Dickins, Rosie
   Komputery i programowanie /Rosie Dickins. - Warszawa: Wydawnictwo Olesiejuk, 2016
4. Gaynor, Mitchell L.
   Plan terapii genowej: jak dietą i stylem życia wpłynąć na swoje dziedzictwo genetyczne /Mitchell L. Gaynor. - Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las, 2016
5. Golat, Rafał
   Prawo autorskie i prawa pokrewne /Rafał Golat. - Wyd. 9. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
6. Grandin, Temple
  Mózg autystyczny /Temple Grandin, Richard Panek. - Wyd. 2. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016
7. Horgan, John
   Psychologia terroryzmu / John Horgan. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
8. Jankowiak, Barbara. Red.
   Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: teoria i praktyka /red. Barbara Jankowiak. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
9. Jurkowska, Grażyna. Red.
   Pielęgniarstwo internistyczne: podręcznik dla studiów medycznych /red. Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
10.Kiwerski, Jerzy
   Fizjoterapia ogólna /Jerzy Kiwerski; przy współpr. Katarzyny Włodarczyk. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
11.Kukowska, Marta
   Przepis na wolontariat /Marta Kukowska. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015
12.Levitt, Sophie
   Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu /Sophie Levitt. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
13.Lichtenberg-Kokoszka, Emilia
   Zanim się urodziłem: rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia - zagadnienia wybrane /Emilia Lichtenberg-Kokoszka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
14.Magiera, Leszek
   Segmentarny masaż leczniczy: teoria i praktyka /Leszek Magiera, Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo "Bio-Styl", 2014
15.Michalik, Mirosław
   Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej /Mirosław Michalik. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
16.Morawiec, Barbara Maria
   Biblioblog w pigułce: poradnik dla bibliotekarzy /Barbara Maria Morawiec. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
17.Niedziela, Stanisława
   Zwierzyniec literacki /Stanisława Niedziela. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
18.Radziejewski, Ryszard
   Ochrona osób i mienia: poradnik dla: studentów na kierunkach i specjalnościach ochrona, bezpieczeństwo; inwestorów; służb ochrony; osób przezornych i biznesmenów
  /Ryszard Radziejewski, Stefan Jerzy Siudalski. - Wyd. 2. - Warszawa: Bel Studio, 2013
19.Sasin, Maciej
   Efektywny System Pracy czyli jak skutecznie zarządzać soba w czasie /Maciej Sasin. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2016
20.Schaffer, David R.
   Psychologia rozwoju: od dziecka do dorosłości /David R. Schaffer, Karherine Kipp. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
21.Spitzer, Manfred
   Cyberchoroby: jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie /Manfred Spitzer. - Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016
22.Stawiarska, Patrycja
   Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata /Patrycja Stawiarska. - Warszawa: Difin, 2016
23.Tyszkowska, Marta
   Jak wykorzystać Web 2.0 w każdej bibliotece? /Marta Tyszkowska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
24.Vorderman, Carol
   Programowanie jakie to proste! /Carol Vorderman. - Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015

Nowości sierpień 2016

Edukacja. Pedagogika. Psychologia

1. Ayres, A. Jean
   Dziecko a integracja sensoryczna /A. Jean Ayres; przekł. Juliusz Okuniewski . - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
2. Bednarek, Józef
   Multimedia w kształceniu /Józef Bednarek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
3. Błeszyński, Jacek
    Niepełnosprawność intelektualna: mowa, język, komunikacja: czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? /Jacek Błeszyński. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013
4. Bugajska-Bigos, Iwona. Red.
    Współczesna arteterapia: aspekty teoretyczno-praktyczne / red. nauk. Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ, 2015
5. Chamera-Nowak, Agnieszka
   Bajka jak lekarstwo: zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej /Agnieszka Chamera-Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
6. Charbicka, Magdalena
   Dziecko z zespołem Aspergera /Magdalena Charbicka. - Warszawa: Difin, 2015
7. Charczuk, Barbara
   Szkoła dialogu: scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami /Barbara Charczuk. - Kraków: Rubikon, 2015
8. Czerwińska-Jasiewicz, Maria
   Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia /Maria Czerwińska-Jasiewicz. - Warszawa: Difin, 2015
9. Dobrowolska, Danuta
   Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym: podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
10.Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata
    Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym /Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2016
11.Grzelak, Szymon. Red.
    Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych /
    red. Szymon Grzelak. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
12.Jurek, Anna
    Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania /Anna Jurek. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012
13.Korczyński, Stanisław
   Stres w pracy zawodowej nauczyciela /Stanisław Korczyński. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
14.Kozak, Małgorzata
   Prawo dziecka do edukacji: założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne /Małgorzata Kozak. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
15.Koźmińska, Irena
   Z dzieckiem w świat wartości /Irena Koźmińska. - Warszawa: Świat Książki, 2015
16.Kukla, Daniel
   Poradnictwo zawodowe: rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa: Difin, 2016
17.Łaba, Agnieszka
   Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim /Agnieszka Łaba. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011
18.Magda-Adamowicz, Marzenna. Red.
    Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania /red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
19.Olechowska, Agnieszka
   Specjalne potrzeby edukacyjne /Agnieszka Olechowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
20.Reid, Gavin
    Sto i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją /Gavin Reid, Shannon Green; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
21.Riebisch, Roswitha
   Diagnoza typów uczniów /Roswitha Riebis, Hubert Luszczynski. - Sopot: GWP, 2014
22.Rogers, Bill
   Jak radzić sobie ze stresem: wskazówki dla nauczycieli /Bill Rogers; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
23.Senko, Tatiana. Red.
    Terapia psychologiczno-pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży /red. Tatiana Senko. - Wyd. 2. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ, 2014
24.Sikorski, Wiesław. Red.
    Neuroedukacja /red. Wiesław Sikorski. - Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015
25.Socha, Mirosława
    Wspieranie dzieci w uczeniu się pozytywnych zachowań: interwencyjny, inkluzyjny program zabawowo-edukacyjny /Mirosława Socha, Maria Podhajecka, Vladimir Gerka. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ, 2015
26.Speck, Otto
   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną: podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych /Otto Speck; przekł. Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
27.Stelter, Żaneta
   Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie /Żaneta Stelter. - Warszawa: Difin, 2013
28.Szczepanik, Renata
   Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym /Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
29.Węgrzecka-Giluń, Janina. Red.
    Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki /red. Janina Węgrzecka-Giluń. - Warszawa: ETHO, 2010
30.Zawada, Anna
    Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym /Anna Zawada. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
31.Zdunek, Aneta. Red.
    Ścieżki skutecznego działania: wokół zagadnień gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / red. Aneta Zdunek. - Warszawa: ETHO, 2011
32.Zubrzycka-Maciąg, Teresa. Red.
    Wychowanie w praktyce szkolnej: scenariusze godzin wychowawczych dla klas 4-6 szkoły podstawowej /red. Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Difin, 2016
33.Zubrzycka-Maciąg, Teresa
   Wychowanie w szkole: wskazówki dla nauczycieli /Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. 3 popr. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015

Inne

1. Arcimowicz, Jolanta
   Obyczajowość polska początku XXI wieku: przemiany, nowe trendy, zróżnicowania /Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2015
2. Borodo, Andrzej
   Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy /Andrzej Borodo. - Wyd. 6. - Warszawa: LexisNexis Polska, 2012
3. Chabasińska, Anna. Red.
   Bezpieczeństwo narodowe Polski: zagrożenia i determinanty zmian /red. Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór. - Warszawa: Difin, 2016
4.Chmielewska, Kamila
   Ochrona przesłuchiwanych dzieci /Kamila Chmielewska. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
5. Dobrowolska, Mirosława
   Seniorzy w bibliotekach publicznych: poradnik /Mirosława Dobrowolska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012
6. Kenig-Witkowska, Maria Magdalena. Red.
   Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej /red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. - Wyd. 6. - Warszawa: Wydawnictwo C. K. Beck, 2015
7. Kiwerski, Jerzy
   Fizjoterapia ogólna /Jerzy Kiwerski. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
8. Kołodziejczyk, Łukasz
   Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące ujawnienia danych prywatnych w mediach społecznych /Łukasz Kołodziejczyk. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
9. Kołodziejska, Jadwiga
   Elitarne i popularne wzory czytania /Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013
10.Kostecka, Weronika. Red.
   Harry Potter: fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury /red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
11.Kudyba, Karolina
   Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym /Karolina Kudyba. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
12.Mazurek, Witold
   Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży /Witold Mazurek. - Kraków: Akademia Ignatianum, 2014
13.Mrozek, Sławomir
    Życie społeczno-polityczne w powiecie gorlickim w latach 1918-1939 /Sławomir Mrozek. - Gorlice: Wydawnictwo "Koliber", 2016
14.Muszyński, Wojciech. Red.
    Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje /red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
15.Ogden, Jane
   Psychologia odżywiania się: od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Jane Ogden; przekł. Robert Andruszko. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011
16.Pietrzkiewicz, Dorota
   Ciekawe przypadki z życia książki, czyli "Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych..." /Dorota Pietrzkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
17. Prucnal, Marta
   Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym /Marta Prucnal. - Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
18.Wolanin, Anita
    Twórczość Doroty Terakowskiej: spotkanie z Nieznanym /Anita Wolanin. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
19.Woś, Halina
    Żywienie dzieci /Halina Woś, Anna Staszewska-Kwak. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012

 

 

Nowości kwiecień 2016

Pedagogika.Edukacja.

1. Ambrozik, Wiesław
   Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
2. Badora, Sylwia. Red.
   Pedagogika opiekuńcza: perspektywy myślenia o rodzinie /red.Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. - Warszawa: Difin, 2015
3. Czerski, Wojciech. Red.
   Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych /red. Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015
4. Jegier, Aneta. Red.
   Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym /red. Aneta Jegier. - Warszawa: Difin, 2016
5. Łobocki, Mieczysław
   Altruizm a wychowanie /Mieczysław Łobocki. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004
6. Molska, Ewa
   Kaktusy dojrzewania: scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum /Ewa Molska. - Poznań: Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 2011

Inne.

1. Barański, Robert
   Fundacje i stowarzyszenia: współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną /Robert Barański, Anna Olejniczak. - Wyd. 2. - Warszawa:
   Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
2. Cialdini,Robert B.
   Mała, wielka zmiana: jak skutecznie wywierać wpływ /Robert B. Cialdini, Steve J. Martin, Noah J. Goldstein. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
3. Cierpiałkowska, Lidia
   Psychopatologia /Lidia Cierpiałkowska. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Schollar", 2015
4. Gackowski, Tomasz. Red.
   Nowe media: wyzwania i ograniczenia /red. Tomasz Gackowski. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013
5. Gómez, Teodoro
   J.R.R. Tolkien: człowiek i twórca /Teodoro Gómez. - Warszawa: Muza, 2006
6. Grudzińska, Ewa. Red.
   Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć, cz. 2 /red. Ewa Grudzińska. - Warszawa: Difin, 2016
7. Heszen, Irena
   Psychologia stresu: korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego /Irena Heszen. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
8. Kanios, Anna
   Praca socjalna z rodziną problemową: perspektywa metodyczna /Anna Kanios. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
9. Sokołowska, Ewa
   Zdrowie psychiczne młodych dorosłych: wybrane zagadnienia /Ewa Sokołowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kluczyńska, Joanna Wojda-Kornacka. - Warszawa: Difin, 2015
10.Targalski, Jan. Red.
   Przedsiębiorczość i zarzadzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /red. Jan Targalski. - Warszawa: Difin, 2014
11.Warmiński, Andrzej
   Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce /Andrzej Warmiński. - Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis, 2013

 

Nowości październik - grudzień 2015

Edukacja. Pedagogika. Psychologia

1.Bennewicz, Maciej
   Coaching, kreatywność, zabawa: narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów /Maciej Bennewicz.
  - Gliwice: Wydawnictwo Helion, [2014]
2.Deuchars, Marion
   Arcypalce /Marion Deuchars.- Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015
3.Dix, Paul
   Jak oceniać postępy uczniów: wskazówki dla nauczycieli /Paul Dix.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
4.Elsner, Danuta. Red.
   Sieci współpracy i samokształcenia: teoria i praktyka /red. nauk. Danuta Elsner.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013
5.Faber, Addele
  Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być /Addele Faber, Elaine Mazlich.- Poznań: Media Rodzina, 2015
6.Frohlich, Andreas D. Red.
   Edukacja bazalna: nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością /red. Andreas D. Frohlich.- Sopot: GWP, 2015
7.Gudro-Homicka, Maria
   Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży /Maria Gudro-Homicka.- Warszawa: Difin, 2015
8.Hinz, Magdalena. Oprac.
   Wiem, jak się zachować: pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach /oprac. Magdalena Hinz.
  - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
9.Jankowska, Anna
   Placówka rewelacyjna: zarządzanie wizerunkiem placówki edukacyjnej /Anna Jankowska.- Kraków: CEBP 24 Sp., 2014
10.Jerzak, Marta. Red.
   ADHD w szkole: jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej /red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski.- Sopot: GWP, 2015
11.Kowalińska, Barbara. Red.
   Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum /red. Barbara Kowalińska.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2007
12.Kozdroń, Agnieszka
   Wychowanie przez zabawę: projekty i gry w kształtowaniu kompetencji u dzieci i młodzieży /Agnieszka Kozdroń.- Warszawa: Difin, 2015
13.Kupaj, Lilianna
   Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela: jak zmotywować ucznia do nauki /Lilianna Kupaj.- Warszawa: Wolters Kluwer, 2015
14.Landerl, Karin
   Dyskalkulia /Karin Landerl, Liane Kaufmann.- Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
15.Law, Ho
    Psychologia coachingu /Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
16.Naprawa, Renata
    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: zakres dostosowania wymagań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym /
   Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
17.Naprawa, Renata
  Otwórz się na świat: programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim /Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska
  - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
18.Ostrach, Zbigniew
   Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich /Zbigniew Ostrach.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
19.Piszko, Agata
   Zmiany w ustawie o systemie oświaty /Agata Piszko.- Warszawa: INFOR, 2015
20.Sher, Barbara
   Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego /Barbara Sher.- Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013
21.Sobótka, Mariola
   Świat przedszkolaka: od malucha do starszaka /Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia,2012
22.Strumińska-Doktór, Anna
   Jak skutecznie wypromować szkołę i placówkę oświatową /Anna Strumińska-Doktór.- Warszawa: Oświatowa Grupa Wydawnicza-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2015
23.Szostak, Monika
   Worek z zabawami: propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /Monika Szostak, Agnieszka Dadacz.- Wydawnictwo Harmonia, 2013
24.Szpitalak, Malwina
   Samoocena: geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru /Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk.- Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015
25.Tanajewska, Alicja
   Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela /Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska.- Warszawa: Difin, 2014
26.Tanajewska, Alicja
   Program pracy szkoły: program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej /Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2013
27.Tońska-Szyfelbein, Anna
   Posłuchaj, pokaż, opowiedz: zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszalnego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka
  /Anna Tońska-Szyfelbein.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014
28.Zadura-Wnuk, Aleksandra
  Angielski w zabawie: scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci /Aleksandra Zadura-Wnuk.- Poznań: WAGOS, 2015


Inne

1.Antczak, Mariola. Red.
  Biblioteki i książki w życiu nastolatków /red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
2.Antczak, Mariola. Red.
  Książki w życiu najmłodszych /red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
3.Antczak, Mariola. Red.
  W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży /red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
4.Arkabus, Agata
  Mam 6 lat i gonię świat: poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami /Agata Arkabus.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
5.Bidzan, Mariola
  Nastoletnie rodzicielstwo: perspektywa psychologiczna /Mariola Bidzan.- Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013
6.Bomba, Radosław
  Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności /Radosław Bomba.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
7.Buchfelder, Michael
  Podręcznik pierwszej pomocy /Michael Buchfelder, Albert Buchfelder.- Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
8.Chmielewska, Anna Dominika
  Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego /Anna Dominika Chmielewska.- Toruń: Wydawnictwo MADO, 2014
9.Gmiterek, Grzegorz
  Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0 /Grzegorz Gmiterek.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012
10.Jacek, Anna
  Domy pomocy społecznej: organizacja i funkcjonowanie /Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz.- Warszawa: Difin, 2014
11.Jakimowicz-Klein, Barbara
  Opieka nad seniorem /Barbara Jakimowicz-Klein.- Warszawa: Świat Książki, 2014
12.Jasiewicz, Justyna
  Kompetencje informacyjne młodzieży: analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii /Justyna Jasiewicz.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012
13.Jędrzejko, Mariusz
  Narkotyki i środki zastępcze: zjawisko, zagrożenia, profilaktyka /Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012
14.Leszczyński, Grzegorz
  Książki i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi: studia i szkice /Grzegorz Leszczyński, Michał Zając.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013
15.Padlewska, Kamila
  Medycyna estetyczna i kosmetologia /Kamila Padlewska.- Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
16.Paprzycki, Lech. Red.
  Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu: nowoczesne technologie i praca operacyjna /red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009
17.Pietrzak, Małgorzata. Red.
  Teatr w bibliotece: doświadczenia i praktyka /red. Małgorzata Pietrzak.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015
18.Rottermund, Jerzy
   Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej: podręcznik dla studentów i terapeutów /Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny.- [Bielsko-Biała]: Alfa Medica Press, 2014
19.Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
   Nauka o informacji w okresie zmian: koncepcje, metody, badania, praktyki /red. Barbara Sosińska-Kalata.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014
20.Stefańska, Anita. Red.
   Konflikt, negocjacje, kultura, komunikacja: psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje /red. Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014


 
  

 
 
Projektowanie stron internetowych